Sievietei būt pilnīgi patiesai - tas pats, kas parādīties sabiedrībā bez apģērba.