Nav iespējams būt par politiķi, ja tev nepiemīt pacietība un spēja apspiest sevī niknumu.