Jāmācās ir visu mūžu, līdz pēdējam elpas vilcienam!