Likt pirmajā vietā pienākumu un tikai pēc tam izdevīgumu - godpilna atzinība; likt pirmajā vietā izdevīgumu un tikai pēc tam pienākumu - apkaunojums.