Neiestiedz šaubās un ikdienā, neapaudz ar vienaldzību, jo vienaldzība ir nāves sākums. Nepieķeries pārāk bezdarbīgam miegam, no tā kā migla purvā paceļas vienaldzība.

+1
+33
-1