Arī dvēselei ir savas kaislības tāpat kā miesai, un tās grēki Dieva priekšā ir vēl negantāki par negausību, netiklību un rijību.

+1
+3
-1