Uz tiem, kas grēko nav jādusmojas, kaut arī viņu rīcība pelna sodu. Pašas patiesības un arī viņu glābiņa dēļ tiem ir jārāda patiesības ceļš. Dusmas nav taisnas. Tās bojā abus: to, kas dusmojas un vēl vairāk to, uz ko dusmojas. Nav jābūt pārmēru žēlsirdīgam un tomēr nevar teikt, ka žēlsirdība ir veltīga,- tā izlabo daudz vairāk nekā sods. Sodam ir jābūt tikai taisnības dēļ, nevis, lai gandarītu savas dusmas.

+1
+18
-1