Ar visu spēku un gribu darboties saskaņā ar Dieva gribu - tas ir uzdevums, kura dēļ dzīvojam!