Svētīgi mūsu dzīvē ir zaudējumi, slimības un bēdas. Tie pēkšņi izrauj mūsu garu no laicības valdzinājuma un rāda tās īsumu un niecību pret mūžību.

+1
-11
-1