Augstprātība un pārliecība, ka esam jau augstu cēlušies un daudz sasnieguši, ir visļaunākais un visviltīgākais klupšanas akmens.