Starp mums un Dievu nav citu šķēršļu, kā vien mūsu pašu trūkumi, grēki un kaislības.