Smiekli bieži vien nav nekas cits kā cieta sirds, neziņa un netaisnība. Vienmēr prasi sev: vai par sevi es smietos tur, kur smejos par otru?