Kurā nav ļaunuma, tas tuvu pilnībai. Dusmu, naida, niknuma, nosodīšanas gars samaitā visdziļāko ticību. Vienīgi piedošanas un mīlestības gara pārņemtā nonāk Dieva Gars.

+1
-25
-1