Dažreiz, sākot garīgo ceļu, Svētais Gars mums to dara tīkamu un aizrauj; tikai vēlāk redzam visu cīņas grūtumu, un tad ļaunais grib piespiest padoties. Tad ir jāiztur, jālūdz, jācīnās. Un, redzot mūsu pūliņus, Dievs sūta mums padomniekus un vadītājus - tas var būt gan cilvēks, gan grāmata, gan citu kļūdas, gan paša ciešanas.