Pēc pasaulīgas gudrības brauc pāri jūrām un meklē to savā un svešās zemēs. Bet debess valstības dēļ nav jābrauc uz svešām zemēm - tā ir mūsos pašos (Lūk. 17,21), ja vien gribam to redzēt un atrast.

+1
+20
-1