Godkārība drīzāk ir savas nenozīmības nekā lieluma pazīme.