...ikviens cilvēks atsevišķi ir parādnieks sabiedrībai par savu intelektuālo attīstību.