Mēs nevaram iepazīt citu cilvēku dižumu, ja mūsos pašos nav kaut kā dižena.