Jo godīgāks cilvēks, jo mazāk viņš saskatīs negodīgumu citos cilvēkos.