Mēs nevaram mīlēt ne to, no kā bīstamies, ne to, kas no mums bīstas.