Dzīve tomēr nav tik īsa, lai cilvēkiem nepietiktu laika būt laipniem.

+1
+16
-1