Dzīve tomēr nav tik īsa, lai cilvēkiem nepietiktu laika būt laipniem.