Dzīve tomēr nav tik īsa, lai cilvēkiem nepietiktu laika būt laipniem.

+1
+18
-1