Aprobežoti ļaudis tic veiksmei, spēcīgi cilvēki – cēlonim un sekām.