Jo mazāk klaji autors pauž savus uzskatus, jo labāk tas viņa daiļdarbam.