Tieksme pēc laimes ir cilvēkam dabas dota, tāpēc tai jābūt viņa morāles pamatam.