Cilvēka personību raksturo ne tikai tas, ko viņš dara, bet arī tas, kā viņš dara.