Muļķība ir vienīgā, kas attur citādi steidzīgo jaunību un tālu atvaira nekrietno vecumu.