Dzeja ir dabas prasība. Dzeja dzimst no mīlestības, tā ir visu dzīvo būtņu garīgo spēku augstākā izpausme.