Aktieri nevar audzināt un mācīt, neaudzinot viņā cilvēku.