Dzīvē visu izšķir tas, kā lietas tiek uztvertas.
Galvenais ir nodalīt to, ko var un vajag uztvert viegli, no tā,
kam jāpieiet ar pilnu nopietnību.