Mēs esam cits citam pieķērušies tikai tamdēļ, ka ciešam no vienām un tām pašām slimībām.