Mēs esam nepateikto vārdu pavēlnieki, un izsprukušo vārdu kalpi.