Tie, kuri ne par ko neiestājas, kritīs jebkā priekšā.