Laime - tā nav dzīve bez rūpēm un skumjām, laime - tas ir dvēseles stāvoklis.