Spēja nosarkt ir pati raksturīgākā un pati cilvēciskākā no visām cilvēka īpašībām.