Spēja nosarkt ir pati raksturīgākā un pati cilvēciskākā no visām cilvēka īpašībām.

+1
+21
-1