Daži, cīnoties pret māņticību, vienlaicīgi arī iznīcina tikumu, godīgumu un reliģiju.