Rakstniekam ir tikai viens vienīgs skolotājs - viņa lasītajs.