Lai būtu tiesības kritizēt, ir cieši jātic kādai patiesībai.