Daba ir vienīgā grāmata, kurai visas lappuses ir dziļa satura pilnas.