Tas, kurš nav par sevi pārāk augstās domās, ir labāks, nekā viņš pats domā.