Katrs rakstnieks savos darbos zināmā mērā attēlo pats sevi, bieži vien pat pret savu gribu.