Cilvēks spēj iepazīt sevi tikai citu cilvēku vidū.