Jaunai patiesībai nav nekā bīstamāka par veciem maldiem.