Cilvēka gars pakļauts tam pašam likumam, kuram pakļauta viņa miesa - proti, tas nespēj eksistēt, ja pastāvīgi nesaņem barību.