Lai būtu apmierināti tavi lasītāji, neesi pārāk apmierināts ar sevi.