Dzimstoša un apspiesta kaislība ir redzama visiem, apmierināta mīla prot slēpties.