Dzimstoša un apspiesta kaislība ir redzama visiem, apmierināta mīla prot slēpties.

+1
-92
-1