Veiktie pakalpojumi bieži vien paliek priekšistabā, bet aizdomas ieiet kabinetā.