Nevajag cīnīties par tīrību - vajag slaucīt.

+1
-35
-1