Nevajag cīnīties par tīrību - vajag slaucīt.

+1
-32
-1