Gandrīz visi cilvēki ir vergi, un to var izskaidrot tādā pašā veidā, kā spartieši izskaidroja persiešu nepilnvērtību: viņu spēkos neesot bijis pateikt nē. Māka to pateikt un spēja dzīvot savrup - lūk, veidi, kā iespējams nosargāt savu neatkarību un savu personību.