Vienīgi mīlestība ir augstāka par mūziku, bet arī mīlestībai ir melodija.