Cilvēka dzīve īsti sākas kopš tā brīža, kad viņš sāk pārdomāt savu rīcību un atbildēt par to.